N.E.R.D. Referral Program

Wie kan deelnemen?

 • Iedereen die denkt een goede kandidaat te hebben voor Talent2Test mag deze aanbrengen, ongeacht of je reeds met ons hebt samengewerkt in het verleden of niet.
 • Recruitment, sales, en admin-profielen die reeds werken voor Talent2Test Talent2Test of een ander bedrijf binnen de groep komen ook in aanmerking voor de N.E.R.D. campagne, indien het om interne profielen gaat.
 • Deelnemers zijn minstens 18 jaar.

Welke kandidaten accepteren we?

 • Talent2Test aanvaardt enkel kandidaten die in België of Nederland wonen, en in België wensen te werken.
 • Talent2Test heeft geen actief contact met de kandidaat op het moment dat deze wordt aangebracht.
 • De kandidaat is momenteel op zoek naar een nieuwe vaste functie, een job als consultant, of een tijdelijke freelance opdracht.
 • De kandidaat is op de hoogte dat Talent2Test hem/haar zal contacteren.
 • In het kader van de N.E.R.D. campagne kan je jezelf niet aanbrengen als kandidaat. Uiteraard is Talent2Test wel altijd op zoek naar talentvolle collega’s, en ontvangen we jouw spontane sollicitatie met veel plezier.
 • Talent2Test bepaalt welke aangebrachte kandidaten weerhouden worden. De reden waarvoor een kandidaat al dan niet weerhouden wordt kan niet betwist worden.
 • Kandidaten mogen pro-actief aangebracht worden.
 • Om geldig te zijn moet de referral via e-mail gebeuren. Gelieve de naam, contactgegevens (zowel e-mail adres als gsm-nummer) en een recente CV van de kandidaat door te sturen naar referral@talent2test.be
 • Door een kandidaat aan te brengen geef je Talent2Test de toestemming om jouw gegevens en die van de kandidaat te mogen verwerken in het kader van de N.E.R.D. campagne.

Hoe iemand aanbrengen?

 • Om geldig te zijn moet de referral via e-mail gebeuren. Gelieve de naam, contactgegevens (zowel e-mail adres als gsm-nummer) en een recente CV van de kandidaat door te sturen naar referral@talent2test.be
 • Door een kandidaat aan te brengen geef je Talent2test de toestemming om jouw gegevens en die van de kandidaat te mogen verwerken in het kader van de N.E.R.D. campagne.

Betalingen

 • De referrer komt in aanmerking voor de vergoeding indien we de kandidaat binnen 3 maanden na aanbrengen bij een klant kunnen plaatsen. Dit wil zeggen dat, indien een kandidaat 6 maanden geleden aan ons doorverwezen werd, maar we nu pas een job vinden voor de kandidaat, de vergoeding niet meer uitbetaald wordt.
 • De referrer wordt binnen de 5 werkdagen na plaatsing bij een klant op de hoogte gebracht.
 • De referrer krijgt 50% wanneer de kandidaat start bij de klant, en 50% na 3 maanden tewerkstelling.
 • In totaal krijgt de referrer een vergoeding ter waarde van €1000 in de vorm vouchers.
 • De vouchers worden per post opgestuurd naar de referrer. Talent2Test is niet verantwoordelijk voor wat met de vouchers gebeurt nadat deze aan de post zijn overhandigd.

Bijkomende info

 • Wanneer twee verschillende referrers dezelfde kandidaat aanbrengen, komt enkel diegene die de kandidaat eerst aanbracht in aanmerking voor de vergoeding. De uitspraak hierover door Talent2Test kan niet betwist worden.
 • Er staat geen limiet op het aantal referrals dat een referrer mag doen.
 • De N.E.R.D. campagne geldt vanaf dat deze live op de website is, zonder terugwerkende kracht.

Juridische voorwaarden

 • Tussen Talent2Test en de referrer ontstaan geen relatie van private arbeidsbemiddeling of enige andere juridische relatie.
 • De referrer draagt de verantwoordelijkheid voor de toestemming van de kandidaat om zijn gegevens met Talent2Test te delen. M.a.w.: de referrer zal Talent2Test moeten vrijwaren voor schade die ooit zou kunnen ontstaan wanneer de toestemming niet (correct) is gegeven.
 • Talent2Test verplicht zich ertoe vertrouwelijk om te gaan met alle informatie met betrekking tot de kandidaat. Zie privacy notice.
 • In geval van een geschil over de voorwaarden is de beslissing van Talent2Test doorslaggevend en niet vatbaar voor discussie.
 • Talent2Test is niet verantwoordelijk voor
  • Het verlies van de beloning
  • Schade of klachten die een gevolg kunnen zijn van het voorstellen van een kandidaat
  • Schade of klachten die een gevolg kunnen zijn van het gebruik van de beloning
  • Eventuele andere kosten die voortkomen uit het gebruik van de beloning
 • Talent2Test eigent zich het recht toe om de voorwaarden op ieder moment aan te vullen, te wijzigen of in te trekken.