Talent2Test Classes

De ‘war for talent’ overheerst de arbeidsmarkt momenteel. Het is niet altijd evident om ervaren IT professionals aan te trekken. Daar hebben wij een antwoord op.

Wij screenen, samen met onze collega’s van Cookie Crunchers, gemotiveerde juniors die aan het begin staan van hun carrière. We doen dat via coaching, talent management en assessment. Natuurlijk in overeenstemming met uw noden! Ervaring leert dat niet elke onderneming dezelfde verwachtingen vooropstelt.

HET PROCES

  1. Rekruteren op basis van motivatie, beschikbaarheid, opleidingsniveau en locatie.
  2. Selectie door u op basis van een shortlist die wij aanleveren
  3. Coaching van uw toekomstige junior professionals. Dit realiseren we in samenwerking met hooggekwalificeerde trainers. Dit gepersonaliseerde trainingsprogramma wordt volledig gefinancierd door Talent2Test.
  4. On-the-job coaching door u. Dat betekent concreet dat u de ontwikkelingen van nabij opvolgt en dat wij interveniëren indien nodig.

De prijs voor deze aangeboden junior expertise wordt berekend op dagelijkse basis en voor een op voorhand afgesproken periode. Na deze periode is een verlenging van het contract mogelijk of kunt u overgaan tot het definitief rekruteren van de kandidaat zonder bijkomende kosten.